Pracownia Projektowania Biomedycznych Systemów Pomiarowych

Opis badań prowadzonych w pracowni

W Pracowni prowadzone są prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie medycyny a w szczególności psychofizjologii, neurookulistyki, rehabilitacji, psychologii transportu, biocybernetyki i neuroergonomii. Realizowane są badania pod kątem projektowania:

  • Systemów pomiarowych typu wereables
  • Bezkontaktowych metod pomiaru parametrów fizjologicznych
  • Nieinwazyjnych metod pomiaru zaburzeń w układzie nerwowym 
  • Bibliotek analitycznych sygnałów biomedycznych
  • Systemów informatycznych zarządzania urządzeniami i danymi biomedycznymi

Kierunki rozwoju

  • Badania związane z rozwojem czujników bezkontaktowych oceny psychofizjologicznej oraz psychoruchowej
  • Opracowanie nieinwazyjnych metod oceny autonomicznego układu nerwowego, w tym zdalnej detekcji zmian geometrii źrenicy na potrzeby rozwoju systemów treningowych operatorów systemów złożonych
  • Badania nad wykorzystaniem rozwiązań wereables pod kątem wykorzystania w ramach personalnej medycyny koordynowanej oraz monitorowania osób w warunkach pozaszpitalnych
  • Rozwój modułów analitycznych w projektowanych systemach pomiarowych pod kątem oceny zaburzeń snu

Projekty realizowane w pracowni

Aktualnie w Pracowni realizowane są dwa Projekty. Pierwszy z nich pt. „Nowa metoda detekcji odpowiedzi dynamicznej źrenicy (LPR) stymulowanej deprywacją sensoryczną pod kątem oceny poziomu aktywacji AUN z wykorzystaniem modeli reologicznych” dotyczy opracowania metody oceny poziomu aktywacji autonomicznego układu nerwowego na podstawie parametrów modelu dynamicznego opisującego odruch źreniczny– w ramach Konkurs BIOTECHMED-1. Opracowana metoda pozwoli na natychmiastowy pomiar, a wykorzystanie modeli reologicznych dostarczy informacji o charakterystyce funkcjonowania dwóch układów niezależnie, układu współczulnego (WUN) oraz przywspółczulnego (PUN). Głównym założeniem projektu jest potwierdzenie, iż istnieje możliwość dokładnej i szybkiej identyfikacji zmian w obrębie AUN na podstawie danych z przeprowadzonego eksperymentu w warunkach deprywacji sennej i sensorycznej po długotrwałym korzystaniu z aplikacji komputerowych w postaci gier weryfikowana poprzez wykorzystanie do badań referencyjnych pomiaru WPW (Wzrokowe Potencjały Wywołane) oraz EEG. Uzyskane wyniki badań pozwolą również na opracowanie nowych rozwiązań pomiarowych, jako uzupełnienie metod pośrednich i bezpośrednich oceny AUN.

Drugi z Projektów „Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących” realizowany jest we współpracy z Firmą SiA Pietrucha i dotyczy opracowania systemu cyfrowej inspekcji przestrzennej i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem sensorów pomiarowych zlokalizowanych na obiektach ruchomych (osoby, elementy infrastruktury) z wykorzystaniem sieci MWSN (Mobile Wireless Sensor Network), podsystemu sterowania i komunikacji U2U, U2I z wykorzystaniem sieci MANET (Mobile ad hoc Network).

Skip to content