Pracownia Nanomateriałów i Biosensorów

Opis badań prowadzonych w pracowni

Działalność pracowni obejmuje badania nad konstrukcją nowych rozwiązań w zakresie biosensorów i miniaturowych immunotestów na potrzeby diagnostyki klinicznej i analiz środowiskowych. W laboratorium opracowywane są nowoczesne nanomateriały funkcjonalne, jak również wykorzystywane są zaawansowane techniki charakteryzacji oddziaływań między molekularnych cząstek biologicznie aktywnych.

Aparatura

 1. Analizator wielkości cząstek Zetasizer Nano ZS – Malvern
 2. Wieloparametryczny analizator rezonansu plazmonów powierzchniowych MP-SPR Navi™ 200 OTSO – BioNavis
 3. Wieloparametryczny analizator rezonansu plazmonów powierzchniowych z autosamplerem MP-SPR Navi™ 220 NAALI– BioNavis
 4. Mikrodyspenser bezkontaktowy Nano-Plotter 2.1 – GeSiM mbH
 5. Analizator oddziaływań molekularnych SwichSense heliX+¬¬ – Dynamic Biosensors
 6. Moduł do automatycznego oczyszczania koniugatów białko-DNA proFire  – Dynamic Biosensors  
 7. Mikrowaga kwarcowa z monitoringiem zmian dyssypacji energii QCM-D QSense Pro – Biolin Scientific
 8. Analizator SPR z obrazowaniem SPRi Lab+ – Horiba Scientific 
 9. Analizator elektrochemiczny (potencjostat) 8-kanałowy 1000C – CH Instruments 
 10. Analizator elektrochemiczny (potencjostat) 1-kanałowy z modułem impedancji 600E – CH Instruments 
 11. Uniwersalny, spektrofotometryczny czytnik mikropłytek Multiskan Go – Thermo Scientific 
 12. Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis V-730 – Jasco 

Projekty realizowane w pracowni

 1. Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych
 2. Platforma badań fizykochemicznych i strukturalnych ukierunkowanych na nowoczesną diagnostykę i terapię chorób cywilizacyjnych oraz medycynę biotechnologiczną
 3. Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w próbkach biologicznych w trybie POCT
 4. Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów powierzchniowego rezonansu plazmonowego
 5. Nowe strategie analizy immunohistochemicznej biomarkerów, ukierunkowane na szybką diagnostykę nowotworów płuc

Pracownicy

Współpracujący członkowie zespołu

 • Mgr inż. Adrian Duszczyk

Doktoranci

 • Mgr inż. Sylwia Karoń
 • Mgr inż. Anna Szymczyk
Skip to content