Pracownia Biomateriałów i Inżynierii Tkankowej

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia zajmuje się wytwarzaniem oraz charakteryzacją właściwości fizyko-chemicznych rusztowań tkankowych oraz nośników leków na bazie funkcjonalnych polimerów, polimerów naturalnych oraz kompozytów otrzymywanych metodą elektroprzędzenia z roztworu oraz drukowania przyrostowego, a także wytwarzaniem implantów metalicznych metodą SLM.

Aparatura

  • Badania związane z rozwojem czujników bezkontaktowych oceny psychofizjologicznej oraz psychoruchowej
  • Opracowanie nieinwazyjnych metod oceny autonomicznego układu nerwowego, w tym zdalnej detekcji zmian geometrii źrenicy na potrzeby rozwoju systemów treningowych operatorów systemów złożonych
  • Badania nad wykorzystaniem rozwiązań wereables pod kątem wykorzystania w ramach personalnej medycyny koordynowanej oraz monitorowania osób w warunkach pozaszpitalnych
  • Rozwój modułów analitycznych w projektowanych systemach pomiarowych pod kątem oceny zaburzeń snu

Projekty realizowane w pracowni

  1. Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego
  2. Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych oraz ochrony medycznej

Pracownicy

Współpracujący członkowie zespołu

  • mgr. inż. Żaneta Górecka
  • mgr. inż. Paweł Pacek
Skip to content