Pracownia Biologii i Diagnostyki Molekularnej Patogenów

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia zajmuje się klonowaniem fragmentów DNA i konstrukcją prokariotycznych szczepów produkcyjnych, w tym: opracowaniem primerów na podstawie dostarczonych sekwencji pożądanego insertu DNA lub materiału biologicznego, amplifikacją pożądanych fragmentów DNA, oczyszczaniem DNA oraz wprowadzaniem do wektora ekspresyjnego. Konstrukty genetyczne mogą być tworzone w wektorach komercyjny, a także we własnych prokariotycznych systemach ekspresyjnych do zastosowań przemysłowych. Pracownia umożliwia również kontrolę stabilności szczepów oraz hodowlę mikroorganizmów produkujących rekombinowane białka biopodobne.

Aparatura

  1. Cytometr przepływowy FACSLyric Flow Cytometer – BD Biosciences
  2. Stanowisko do uzyskiwania konstrukcji genetycznych oraz analizy kwasów nukleinowych w tym analizy ekspresji genów (PCR, qRT-PCR)
  3. System do wizualizacji i dokumentacji żeli wraz z aparatami do elektroforezy żelowej 
  4. Stanowisko do długoterminowego przechowywania białek i DNA 
  5. Stanowisko do przygotowywania próbek wraz z drobnym sprzętem laboratoryjnym

Projekty realizowane w pracowni

  1. Opracowanie innowacyjnej i uniwersalnej platformy wektorowej – adiuwantu w projektowaniu oraz produkcji szczepionek ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym
Skip to content