Pracownia Badań Fizykochemicznych i Charakteryzacji

Opis badań prowadzonych w pracowni

W pracowni wykonywane jest obrazowanie różnego rodzaju materiałów, w tym w szczególności materiałów pochodzenia biologicznego dla potrzeb m.in. inżynierii materiałowej, farmakologii, nanotechnologii, projektowania urządzeń do magazynowania energii przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu konfokalnego.

Aparatura

  1. Skaningowy ultrawysokorozdzielczy mikroskop elektronowy Hitachi SU8230
  2. Mikroskop konfokalny Zeiss Axio Observer 7
  3. Napylarka Quorum Q150

Projekty realizowane w pracowni

  1. Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego
  2. Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jonowych – elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-lithium
  3. Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego

Pracownicy

Skip to content