Pracownia Technologii Sensorowych i Fotonicznych

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia prowadzi badania z zakresu wykorzystania układów światłowodowych do
zastosowań czujnikowych, jak również prace nad wykorzystaniem właściwości optycznych
ciekłych kryształów zarówno w strukturach światłowodowych jak i w zintegrowanych
układach optofluidycznych. Pracownia uczestniczy we wdrażaniu technologii fotonicznych
w ramach europejskiego centrum PhotonHub Europe poprzez przygotowywane DEMO
Center o nazwie „Fiber-Optic Sensors for Structural Health and Biomedical Monitoring”.
Kontynuowane są prace nad opracowaniem systemu monitorowania lotniczych struktur
kompozytowych bazujący na światłowodowych siatkach Bragga zlecone przez PZL Sp. z
o.o. / Lockheed Martin Company w ramach programu sektorowego NCBiR INNOLOT.
Pracownia uczestniczy również w projekcie pt. „Dezaktywacja wirusów SARS-CoV-2 za
pomocą promieniowania UV-C z powierzchni filtrów powietrza” (kierownik dr inż. Piotr
Sobotka) w ramach konkursu PW pt. „IDUB Against COVID”.

Projekty realizowane w pracowni

  1. Priorytetowe Obszary Badawcze, IDUB Against COVID, tytuł projektu:
    Dezaktywacja wirusów SARS-CoV-2 za pomocą promieniowania UV-C z powierzchni filtrów powietrza

Pracownicy

  • Prof. dr hab. Tomasz R. Woliński – Opiekun naukowy
  • dr inż. Piotr Sobotka – Kierownik Pracowni
Skip to content