Pracownia Syntezy i Oczyszczania Biokoniugatów

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracowania syntezy prowadzi badania w obszarze syntezy polimerów, bio- i nanomateriałów organicznych i nieorganicznych, materiałów hybrydowych, biodegradowalnych kompozytów na bazie polimerów naturalnych dla potrzeb diagnostyki medycznej, nowoczesnej farmakoterapii oraz zastosowań w implantologii. Jednym z obszarów badawczych jest synteza materiałów inteligentnych czyli reagujących na bodźce zewnętrzne takie jak temperatura, zmiany pH, pole magnetyczne czy światło UV. Obecnie w tym obszarze badania koncentrują się głównie na biodegradowalnych poliuretanach z pamięcią kształtu oraz ich kompozytach. Badania obejmują projektowanie materiałów polimerowych o dobrze zdefiniowanych właściwościach funkcjonalnych a także badaniem zależności struktura – właściwości. Synteza nanocząstek metalicznych, niemetalicznych, polimerowych jako nośników substancji biologicznie czynnych jest kolejnym obszarem badawczym rozwijanym w pracowni. Badania obejmują opracowywanie metod wytwarzania jak również metody immobilizacji fizycznej i chemicznej grup funkcyjnych. W obszarze zainteresowań pracowni jest również opracowywanie parametrów syntezy i wytwarzania materiałów hybrydowych i koniugatów polipeptyd/polimersyntetyczny.

Oferowane usługi:

  1. Analiza HPLC

Aparatura

  1. Chromatograf HPLC z detektorem PDA
  2. Stanowisko do syntezy

Projekty realizowane w pracowni

  1. Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego
  2. Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego
  3. Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej (NCBR)

Pracownicy

Skip to content