Pracownia Projektowania i Wytwarzania Urządzeń do Gromadzenia Energii

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia prowadzi badania nad nowymi urządzeniami do elektrochemicznego magazynowania energii. Szczególny nacisk kładziony jest na opracowywanie i testowanie innowacyjnych materiałów do nowych generacji ogniw litowo-jonowych. Ważnym obszarem badań jest opracowywanie prototypów i demonstracja działania ogniw zawierających nowe rozwiązania.

Aparatura

  • Potencjostat-galwanostat do testowania ogniw (w trakcie zakupu)

Projekty realizowane w pracowni

  1. ENERGYTECH-1 Power, „Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowojonowych – elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-lithium”,  Kierownik: Tomasz Trzeciak , Budżet: 197 823,53 zł, Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.06.2021

Pracownicy

    • Prof. dr hab. inż. Marek Marcinek – Opiekun Naukowy

Skip to content