Pracownia Projektowania Biomedycznych Systemów Pomiarowych

Opis badań prowadzonych w pracowni

W pracowni prowadzone są prace nad opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie medycyny, a w szczególności psychofizjologii, neurookulistyki, rehabilitacji, psychologii transportu, biocybernetyki i neuroergonomii. Realizowane są badania pod kątem projektowania:

  • Systemów pomiarowych typu wearables
  • Bezkontaktowych metod pomiaru parametrów fizjologicznych
  • Nieinwazyjnych metod pomiaru zaburzeń w układzie nerwowym 
  • Bibliotek analitycznych sygnałów biomedycznych
  • Systemów informatycznych zarządzania urządzeniami i danymi biomedycznymi

Kierunki rozwoju

  • Badania związane z rozwojem czujników bezkontaktowych oceny psychofizjologicznej oraz psychoruchowej
  • Opracowanie nieinwazyjnych metod oceny autonomicznego układu nerwowego, w tym zdalnej detekcji zmian geometrii źrenicy na potrzeby rozwoju systemów treningowych operatorów systemów złożonych
  • Badania nad wykorzystaniem rozwiązań wearables pod kątem wykorzystania w ramach personalnej medycyny koordynowanej oraz monitorowania osób w warunkach pozaszpitalnych
  • Rozwój modułów analitycznych w projektowanych systemach pomiarowych pod kątem oceny zaburzeń snu
  • Projektowanie i opracowywanie platform cyfrowych IoMT

Oferowane usługi

  • Analiza i interpretacja danych z pupilometrów
  • Opracowywanie metod integracji i analizy danych pochodzących z sensorów medycznych i specjalistycznych urządzeń pomiarowych
  • Badanie poziomu zmęczenia na podstawie odpowiedzi dynamicznej źrenicy
  • Pomiary aktywności układu nerwowego, sercowego i motorycznego w stanie deprywacji sennej
  • Analiza w zakresie doboru metod i sposobów badania wpływu określonych czynników środowiskowych na parametry układu nerwowego
  • Badanie w sposób bezinwazyjny zaburzeń układu nerwowego

Aparatura

 • Pupilometry dynamiczne do badania dynamicznej odpowiedzi układu źrenicznego, poprzez obserwację rozmiaru i reaktywności źrenicy oraz oprogramowanie do analizy otrzymanych wyników
 • Czujniki bezkontaktoweumożliwiające dokonywanie pomiaru m.in. aktywności serca w sposób całkowicie bezinwazyjny
 • Testy psychologiczneoparte na Wiedeńskim Systemie Testów oraz autorskiej aplikacji mobilnej 
 • Wzrokowe Potencjały Wywołanepozwalające na określenie sposobów i zmienności czasowej reakcji związanych z aktywnością kory mózgowej poprzez stymulację nerwu wzrokowego bodźcem świetlnym

Projekty realizowane w pracowni

 • „Nowa metoda detekcji odpowiedzi dynamicznej źrenicy (LPR) stymulowanej deprywacją sensoryczną pod kątem oceny poziomu aktywacji AUN z wykorzystaniem modeli reologicznych”
 • „Autonomiczny system cyfrowej inspekcji przestrzeni i nadzoru inwestycyjnego z wykorzystaniem UAV oraz mobilnych stacji dokujących”
 • Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego oznaczania biomarkerów w płynach fizjologicznych i innych próbkach biologicznych – ImDiag
 • Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania miniaturowych urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w trybie POCT.
Skip to content