Pracownia Inżynierii Powierzchni i Systemów Podawania Leków

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia zajmuje się tworzeniem nowych technologii biomateriałowych, rozwiązujących problemy z zakresu terapii celowanej oraz medycyny implantacyjnej i regeneracyjnej. Prowadzone prace skupiają się w obszarze poszukiwania, syntezy i charakteryzacji materiałów implantacyjnych, powierzchni biozgodnych i hemozgodnych, a także systemów podawania leków i innych substancji aktywnych. Nasze podejście do otrzymywania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywymi tkankami charakteryzuje się zastosowaniem procesów przebiegających w roztworach wodnych bezpośrednio na powierzchni biomateriału z maksymalnym ograniczeniem zastosowania rozpuszczalników organicznych.

Szczególnie ważnym aspektem działania Pracowni jest badanie oddziaływań biomateriałów z komórkami i tkankami, z naciskiem na testy cytotoksyczności in vitro. Ponadto analizujemy właściwości fizykochemiczne biomateriałów oraz ich powierzchni. Pracownia ma także możliwość analizy parametrów komórek przy zastosowaniu cytometrii przepływowej. 

Prowadzone prace obejmują przede wszystkim:

 • modyfikację powierzchni polimerów i metali w celu uzyskania materiałów o wysokiej biozgodności,
 • tworzenie rusztowań i innych struktur polimerowo-metalowych do zastosowania jako implanty kości i chrząstki,
 • tworzenie nowych formulacji nieorganiczno-organicznych mających zdolność przenoszenia terapeutyków bazując na selektywnym celowaniu,
 • modyfikcja formulacji leków mająca na celu zwiększenie ich biodostępności, biozgodności oraz czasu uwalniania,
 • hodowle in vitro komórek ssaczych,
 • testy cytotoksyczności: XTT, MTT, MTS, LDH itp.
 • ocena metabolizmu, różnicowania, proliferacji komórek 
 • obserwacje mikroskopowe komórek oraz powierzchni materiałów: mikroskopia optyczna, fluorescencyjna, konfokalna

Oferowane usługi:

 1. Hodowla komórek

 2. Wizualizacja komórek i ocena ich żywotności

 3. Testy cytotoksyczności wg normy ISO 10993-5

Aparatura

1. Cytometr przepływowy Beckman-Coulter CytoFlex

2. Mikroskop konfokalny Zeiss Axio Observer Z1 z LSM 800

3. Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym Nikon TS2 z fluorescencją i kamerą Fi3

4. Diagnostyczny mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym MW-50

5. Czytnik fluorescencji i luminescencji Spectramax iD3

6. Infrastruktura do hodowli komórkowych in vitro:

  • komory laminarne Thermo KS12
  • inkubatory: Hera Cell z CO2, Biotek NB203 QS z CO2 i wytrząsaniem, Biotek NB 203 XL
   z CO2/O2 
  • autoklaw 3840 ELC-D Tuttnauer
  • wirówki MPW 352R i Pro Hospital LL
  • dewar do przechowywania komórek w ciekłym azocie
  • zamrażarka ARCTIKO ULTF 220 do zamrażania w -80°C
  • lodówka z zamrażarką -18°C
  • drobny sprzęt: wytrząsarka, cieplarka,  wagi analityczne i techniczne, worteksy, łaźnia wodna, mieszadła magnetyczne

Projekty realizowane w pracowni

 1. Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego (NCBIR)

 2. Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego. (NCBIR)

 3. Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów powierzchniowego rezonansu plazmonowego (POB)

Pracownicy

Współpracujący członkowie zespołu

Skip to content