Pracownia Badań Fizykochemicznych i Charakteryzacji

Opis badań prowadzonych w pracowni

Pracownia mieści urządzenia do nowoczesnego obrazowania materiałów biologicznych. Posiada wysokiej klasy skaningowy mikroskop elektronowy firmy Hitachi, dedykowany pracom z materiałami pochodzenia biologicznego. Dla potrzeb przygotowania próbek do obserwacji pod mikroskopem elektronowym pracownia wyposażona jest w napylarkę plazmową zdolną do nanoszenia nanometrycznych warstw metali szlachetnych na powierzchnie próbek. W pracowni znajduje się też nowoczesny mikroskop z systemem konfokalnym firmy Zeiss, służący do badań na kulturach mikroorganizmów i komórkach organizmów wyższych. W pracowni wykonywane jest obrazowanie różnego rodzaju materiałów, w tym w szczególności materiałów pochodzenia biologicznego dla potrzeb m.in. inżynierii materiałowej, farmakologii, nanotechnologii, projektowania urządzeń do magazynowania energii przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu konfokalnego. Pracownia zajmuje się badaniami naukowymi, a także oferuje usługi komercyjne.

Oferowane usługi:

  • Obrazowanie przy użyciu mikroskopu elektronowego
  • Obrazowanie przy użyciu mikroskopu konfokalnego
  • Nanoszenie warstw metali szlachetnych

Aparatura

  1. Skaningowy ultrawysokorozdzielczy mikroskop elektronowy Hitachi SU8230
  2. Mikroskop Zeiss Axio Observer 7 z systemem konfokalnym LSM 900
  3. Napylarka Quorum Q150

Projekty realizowane w pracowni

  1. Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego
  2. Od nowych materiałów funkcjonalnych do ogniw sodowo-jonowych – elektrochemiczne magazynowanie energii w erze post-lithium
  3. Lipofilowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego
Skip to content