Dziedzina / dyscyplina

 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – nauki chemiczne
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych – inżynieria biomedyczna
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych – inżynieria materiałowa

Infrastruktura Badawcza

 1. Mikroskop odwrócony kontrastem fazowym Nikon TS2 z fluorescencją i kamerą Fi3
 2. Napylarka Quorum Q150R S z pompą próżniową rotacyjną
 3. Skaningowy ultrawysokorozdzielczy mikroskop elektronowy Hitachi SU8230 
 4. Czytnik fluorescencji i luminescencji Spectramax iD3
 5. Analizator wielkości cząstek Malvern Zetasizer Nano ZS
 6. Cytometr przepływowy Beckman-Coulter CytoFlex 
 7. Cytometr przepływowy FACSLyric Flow Cytometer – BD Biosciences
 8. MP-SPR Navi™ 200 OTSO – BioNavis
 9. MP-SPR Navi™ 220 NAALI z autosamplerem – BioNavis
 10. Mikrodyspenser Nano-Plotter – GeSiM
 11. Chromatograf HPLC z detektorem PDA Flexar
 12. Analizator SwichSense HeliX
 13. Zestaw do automatycznej koniugacji białko-DNA wraz z modułem oczyszczania ProFire
 14. Mikrowaga kwarcowa z monitoringiem zmian dyssypacji energii QCM-D QSense Pro
 15. Drukarka BioX
 16. Sitodrukarka Aurel C920
 17. Mikroskop cyfrowy z profilometrem Keyence VHX-900F
 18. Aerosol jet printer Optomec AJ300CE
 19. Piec do nanomateriałów
 20. SpinCoater Laurell WS-650MZ-Z3NPP

Pracownie

Wybrane Projekty i współpraca

Kontakt

Usługi badawcze

Skip to content