mgr inż. Piotr Kowalczyk

Specjalista

Biografia

Absolwent Wydziału Chemicznego (mgr inż. 2016), doktorant na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Jego obszar zainteresowań obejmuje biomateriały, syntezę nanocząstek polimerowych, hodowle komórek i metody badania przydatności materiałów polimerowo-ceramicznych w medycynie regeneracyjnej. Interesują go zwłaszcza druk 3D i wykorzystanie komórek macierzystych.

Obszar badań

  • Badania in vitro biomateriałów (hodowle komórkowe, badania przeżywalności i aktywności metabolicznej, mikroskopia konfokalna, cytometria przepływowa, ekspresja genów)
  • Druk 3D (rusztowania komórkowe, układy przepływowe do syntezy)
  • Projektowanie i modelowanie procesów otrzymywania biomateriałów

Wybrane publikacje

  1. Kowalczyk, P., Wojasiński, M., Jaroszewicz, J., Kopeć, K., & Ciach, T. (2023). Controlled formation of highly porous polylactic acid calcium phosphate granules with defined structure. Biomaterials Advances, 144, 213195. https://doi.org/10.1016/J.BIOADV.2022.213195
  2. Kowalczyk, P., Podgórski, R., Wojasiński, M., Gut, G., Bojar, W., & Ciach, T. (2021). Chitosan-human bone composite granulates for guided bone regeneration. International Journal of Molecular Sciences, 22(5), 1–14. https://doi.org/10.3390/ijms22052324
  3. Kowalczyk, P., Trzaskowska, P., Łojszczyk, I., Podgórski, R., & Ciach, T. (2019). Production of 3D printed polylactide scaffolds with surface grafted hydrogel coatings. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 179, 136–142. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.03.069
  4. Kowalczyk, P., Wojasiński, M., Wasiak, I., & Ciach, T. (2018). Investigation of controlled solvent exchange precipitation of fluorescent organic nanocrystals. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 545, 86–92. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2018.02.054
  5. Major, R., Kowalczyk, P., Surmiak, M., Łojszczyk, I., Podgórski, R., Trzaskowska, P., Ciach, T., Russmueller, G., Kasperkiewicz, K., Major, Ł., Jabłoński, R., Kropiwnicki, J., & Lackner, J. M. (2020). Patient specific implants for jawbone reconstruction after tumor resection. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 193(March). https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111056
Skip to content