dr inż. Krzysztof Różanowski

Adiunkt badawczy

Biografia

Doktor nauk technicznych, inżynier z wykształceniem elektronicznym, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Ekspert w zakresie opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii, systemów komputerowych, a także analityki; projektant informatycznych systemów pomiarowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001, certyfikowany kierownik projektów (Prince2, AgilePM, IMPA). Autor kierownik i wykonawca blisko 40 projektów badawczo-rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii medycznych, pomiaru sygnałów i parametrów psychofizjologicznych, profilowania psychologicznego, systemów ewakuacji medycznej, wytwarzania urządzeń diagnostycznych do szybkiego wykrywania wirusa SARSCoV-2. Członek komitetów nadzorujących projekty resortowe dla konsorcjów kilkudziesięciu podmiotów, członek komitetu sterującego Projektu na Dostawę zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki kr. TYTAN - Moduł monitorowania życia, analityk i członek zespołu wdrożeniowego w Projekcie e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA Rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów.

Aktywny uczestnik konferencji z zakresu technologii i systemów pomiarowych oraz autor i współautor 80 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 17 zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych oraz 30 wzorów przemysłowych. Odpowiedzialny za opracowywanie, wdrażanie oraz nadzór nad strategią badawczo – rozwojową firmy oraz procesy komercjalizacyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu pracy podległych jednostek w zakresie prawidłowości funkcjonowania zależnych komórek organizacyjnych oraz prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze wysokich technologii. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie tworzenia konsorcjów do realizacji nowatorskich i zaawansowanych projektów. Nagradzany za opracowania, wdrożenia nowoczesnych rozwiązań na międzynarodowych targach innowacyjności oraz przez Ministerstwo Nauki. Opiekun technologii w programach akceleracyjnych, jak również Ekspert Naukowo – Technologiczny oraz Gospodarczo – Biznesowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Skip to content