mgr inż. Karina Rosłoniec

Młodszy badacz / Pracownik laboratoryjny

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemii PW (mgr inż. 2021), ukończyła kierunek Biotechnologia z wynikiem celującym. Od 2021 r. związana z projektem CEZAMAT, realizuje badania obejmujące ocenę aktywności przeciwgrzybiczej materiałów włókienniczych z dodatkami związków aktywnych o potencjalnych właściwościach antydrobnoustrojowych. Zaangażowana w liczne współprace międzywydziałowe prowadząc badania w zakresie mikrobiologii. Uczestniczy w technicznych aspektach wprowadzania akredytacji laboratorium (ISO 17025) w Dziale Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki

Obszary badań

  • Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej
  • Identyfikacja patogenów
  • Badania nad cytotoksycznością

Wybrane publikacje

  1. The Composites of Polyamide 12 and Metal Oxides with High Antimicrobial Activity Latko-Durałek, P.; Misiak, M.; Staniszewska, M.; Rosłoniec, K.; Grodzik, M.; Socha, R.P.; Krzan, M.; Bażanów, B.; Pogorzelska, A.; Boczkowska, A. Polymers 2022, 14, 3025. https://doi.org/10.3390/polym14153025
  2. Zgłoszenie patentowe wynalazku pt. „Sposób badania adhezji komórek grzybów patogennych do powierzchni materiałów abiotycznych oraz jego zastosowanie w badaniu potencjalnych inhibitorów adhezji” Rosłoniec K., Staniszewska M., Baran J., Kijeńska-Gawrońska E., Lepak-Kuc S., Latko-Durałek P., Durałek P.; [WIPO ST 10/C PL442234]
Skip to content