dr inż. Justyna Wojcieszek

Młodszy badacz

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 2021 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Chemicznym PW pt. „Badania nanocząstek metali/tlenków metali i ich przemian w roślinach z użyciem technik spektrometrii mas”. W latach 2019-2022 kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki – grant PRELUDIUM nr 2018/31/N/ST4/02035. Wykonawca w trzech projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (HARMONIA) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (INNOTECH oraz TECHMATSTRATEG). Kilkukrotnie wyróżniona podczas konferencji krajowych i międzynarodowych za najlepszą prezentację wyników badań. W latach 2016-2020 odbyła kilka staży naukowych (łącznie 14 miesięcy) w Institute des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l’Environnement et les Matériaux w Pau (Francja), gdzie rozwijała wiedzę w dziedzinie nanotechnologii. Obecnie zaangażowana w realizację grantu NCBiR "Funkcjonalne materiały kompozytowe do drukowalnych sensorów do telerehabilitacji" (TECHMATSTRATEG-III/0032/2019), skupiając swoje zainteresowania badawcze na tematyce opracowania sensorów elektrochemicznych do zastosowań biomedycznych.

Obszary badań

  • Application of electrochemical sensors in biomedical analysis
  • Ion-selective electrodes on printed transducers
  • Design of polymeric membranes selective for biologically relevant substances

Wybrane publikacje

  • K. Dusiło, J. Wojcieszek, A. Pepłowski, J. Kuczak, Ł. Górski, “Silver-ligand complex as an additive in polymeric membranes of screen-printed fluoride-selective electrodes”, Microchemical Journal 2022, 183, 108129
  • J. Wojcieszek, J. Jiménez-Lamana, L. Ruzik, J. Szpunar, M. Jarosz, To-do and not-to-do in model studies of the uptake, fate and metabolism of metal-containing nanoparticles in plants, Nanomaterials 2020, 10, 1480
  • J. Wojcieszek, J. Jiménez-Lamana, L. Ruzik, M. Asztemborska, M. Jarosz, J. Szpunar, “Characterization of TiO2 NPs in radish (Raphanus sativus L.) by Single Particle ICP-QQQ-MS”, Frontiers in Environmental Science 2020, 8, 100
  • J. Wojcieszek, J. Jiménez-Lamana, K. Bierła, M. Asztemborska, L. Ruzik, M. Jarosz, J. Szpunar, “Uptake, translocation, size characterization and localization of cerium oxide nanoparticles in radish (Raphanus sativus L.)”, Science of The Total Environment 2019, 683, 284-292
  • J. Wojcieszek, J. Szpunar, R. Łobiński, “Speciation of technologically critical elements in the environment using chromatography with element and molecule specific detection”, TrAC Trends in Analytical Chemistry 2018, 104, 42-53
Skip to content