mgr inż. Joanna Baran

Młodszy badacz / Pracownik laboratoryjny

Biografia

Absolwentka Wydziału Chemii PW (mgr inż. 2019). W październiku 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej PW pod opieką dr hab. Moniki Staniszewskiej, prof. PW. Związana z projektem CEZAMAT od 2020 roku, realizuje badania obejmujące prace nad wykorzystaniem niereplikujących adenowirusów w formulacji szczepionkowej przeciwko COVID-19. Poza tym jest zaangażowana w liczne projekty pracując w Dziale Mikrobiologii, Genetyki Molekularnej i Genomiki.

Obszary badań

 • Badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej
 • Badania odpowiedzi immunologicznej
 • Badania materiału klinicznego
 • Profilowanie leków

Wybrane publikacje

 1. Practical applications of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) in immunotherapy preclinical research, Baran, J., Rogalska, M., Kuryk, L., & Staniszewska, M., Journal of Current Science and Technology, 12(3), 592-604. DOI: 10.14456/jcst.2022.45
 2. The Multifaceted Roles of Mast Cells in Immune Homeostasis, Infections and Cancers Sobiepanek Anna, Kuryk Łukasz, Garofalo Mariangela [i in.], International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, nr 4, s.1-31, Numer artykułu:2249. DOI:10.3390/i
 3. In Vitro Anti-Candida Activity and Action Mode of Benzoxazole Derivatives Staniszewska Monika, Kuryk Łukasz, Gryciuk Aleksander [i in.], Molecules, 2021, vol. 26, nr 16, s.1-19, Numer artykułu:5008. DOI:10.3390/molecules26165008jms23042249
 4. The Antifungal Action Mode of N-Phenacyldibromobenzimidazoles Staniszewska Monika, Kuryk Łukasz, Gryciuk Aleksander [i in.], Molecules, 2021, vol. 26, nr 18, s.1-20, Numer artykułu:5463. DOI:10.3390/molecules26185463
 5. Rola mastocytów w nadzorze odpornościowym procesów fizjologicznych i patologicznych skóry Musolf Paulina, Baran Joanna, Ścieżyńska Aneta [i in.], W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców / Piech Krzysztof (red.), 2021, vol. 19, Kraków, Creativetime, s.78-83, ISBN 978-83-66772-06-9
 6. Antifungal polybrominated proxyphylline derivative induces Candida albicans calcineurin stress response in Galleria mellonella Gizińska Małgorzata, Staniszewska Anna, Kazek Michalina [i in.], Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2020, vol. 30, nr 23, s.127545_1-127545_6. DOI:10.1016/j.bmcl.2020.127545
 7. Different Types of Surface Modification used for Improving the Adhesion and Interactions of Skin Cells Sobiepanek Anna, Baran Joanna, Milner-Krawczyk Małgorzata [i in.], Open Access Journal of Biomedical Science, 2020, vol. 2, nr 1, s.275-278. DOI:10.38125/OAJBS.000161
Skip to content