dr inż. Paulina Trzaskowska

Adiunkt badawczy

Biografia

Specjalizuje się w modyfikacjach powierzchni biomateriałów oraz badaniu ich oddziaływań 
z komórkami. W 2012r. skończyła studia na specjalności Biotechnologia Przemysłowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Następnie kontynuowała pracę naukową jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W 2018r. obroniła 
z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Procesy modyfikacji powierzchni stalowych przeznaczonych do kontaktu z krwią. Związana z Cezamatem od 2017r, od 2019r. zatrudniona na stanowisku Adiunkt badawczy. Współautorka 30 publikacji oraz patentu. Brała udział w 10 projektach naukowo-badawczych. W pracy naukowej zajmuje się modyfikacją powierzchni materiałów polimerowych 
i metalowych metodami wykorzystującymi roztwory wodne, technikami charakterystyki powierzchni takimi jak m.in. SEM, STEM, FTIR-ATR, mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna 
i optyczna oraz hodowlą komórek ssaczych wraz z testami cytotoksyczności.

Obszary badań

Tworzenia i charakteryzacja biomateriałów, inżynieria powierzchni, badania biozgodności, oddziaływania komórka-biomateriał, implanty naczyniowe i kostne.

Wybrane publikacje

 1. Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions, Trzaskowska Paulina Anna, Poniatowska Aleksandra [et al.], Colloids and Surfaces A, vol. 591, 2020, p. 1-9, DOI:10.1016/j.colsurfa.2020.124555.
 2. Electropolymerized hydrophilic coating on stainless steel for biomedical applications, Trzaskowska Paulina Anna, Kuźmińska Aleksandra, Butruk-Raszeja Beata Aleksandra [et al.], Colloids and Surfaces B, vol. 167, 2018, p. 499-508, DOI:10.1016/j.colsurfb.2018.04.052.
 3. Lecithin suspensions for electrophoretic deposition on stainless steel coatings, Trzaskowska Paulina Anna, Poniatowska Aleksandra [et al.], Materials Science & Engineering C, vol. 93, 2018, p. 134-144, DOI:10.1016/j.msec.2018.07.052.
 4. Production of 3D printed polylactide scaffolds with surface grafted hydrogel coatings, Kowalczyk Piotr, Trzaskowska Paulina Anna, Łojszczyk Ilona [et al.], Colloids and Surfaces B, vol. 179, 2019, p. 136-142 DOI:10.1016/j.colsurfb.2019.03.069.
 5. Patient specific implants for jawbone reconstruction after tumor resection, Major Roman, Kowalczyk Piotr, Surmiak Marcin, Łojszczyk Ilona, Podgórski Rafał, Trzaskowska Paulina [et al.], Colloids and Surfaces B, vol. 193, 2020, p. 1-10, DOI:10.1016/j.colsurfb.2020.111056.
 6. Polyurethane modification with acrylic acid by Ce(IV)-initiated graft polymerization, B. Butruk-Raszeja, P. Trzaskowska, A. Kuźmińska, T. Ciach, Open Chemistry, 2016, 14 (1), 206-214. IF=1.512, DOI: 10.1515/chem-2016-0020
 7. Simple method of fabrication of hydrophobic coatings for polyurethanes, B.Butruk, P. Ziętek, T. Ciach, Central European Journal of Chemistry (teraz Open Chemistry), 2011, 9 (6), 1039-1045. IF=1.512, DOI: 10.2478/s11532-011-0094-7

Inne osiągnięcia

 • Przyznany patent pt. Sposób wytwarzania na metalach biozgodnych powłok polimerowych (Method for producing polymer coatings on biocompatible metals), nr PL 234421, autorzy P.Trzaskowska i T. Ciach, rok przyznania 2019.
 • certyfikat PRINCE2 Foundation
 • kierownik projektu badawczego pt. Badanie procesu modyfikacji i endotelializacji powierzchni metalowych” projekt PRELUDIUM 6, NCN (2014-2017)
 • stypendium dla doktorantów im. Czesława Rodkiewicza (2015)
 • Wyróżnienie specjalne w konkursie “Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz czasopismo „ELLE” za projekt badawczy pt. „Modyfikacje polimerów na potrzeby inżynierii tkankowej”(2011)
 • stypendia naukowe: Rektora dla najlepszych doktorantów (2014-2017), z dotacji projakościowej (2012-2018), stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej (2012-2014)
Skip to content