dr inż. Marcin Drozd

Referent ds. technologii

Biografia

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na kierunku Biotechnologia, W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych za wyróżnioną rozprawę pt. „Nowe strategie modyfikacji powierzchni złota do celów katalitycznych i bioanalitycznych”. Obecnie zatrudniony w CEZAMAT na stanowisku referenta ds. technologii (2018) oraz jako adiunkt w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Wydziale chemicznym PW. Posiada wykształcenie w obszarze chemii analitycznej a także kilkuletnie doświadczenie i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia reakcji immunoenzymatycznych i katalitycznych, syntezie i charakteryzacji powierzchni nanomateriałów oraz charakteryzacji oddziaływań międzycząsteczkowych. Współautor 21 publikacji naukowych, w tym 16 z listy filadelfijskiej (HI = 6). Kierownik i wykonawca w szeregu projektów badawczych w zakresie biofunkcjonalizacji powierzchni i projektowania warstw receptorowych biosensorów, otrzymywania funkcjonalnych nanomateriałów, wytwarzania miniaturowych testów immunoenzymatycznych czy charakteryzacji oddziaływań z wykorzystaniem techniki SPR.

Zainteresowania

 • projektowanie miniaturowych testów immunoenzymatycznych
 • biosensory z detekcją elektrochemiczną i optyczną
 • synteza nanocząstek katalitycznych, plazmonicznych i magnetycznych oraz ich powierzchniowa modyfikacja bioreceptorami
 • charakteryzacja nanomateriałów (DLS, spektrofotometria UV-Vis-NIR)
 • badania oddziaływań międzycząsteczkowych techniką rezonansu plazmonów powierzchniowych

Wybrane publikacje

 • Drozd M., Karoń S., Malinowska E., Recent advancements in receptor layer engineering for applications in SPR-based immunodiagnostics, Sensors (Switzerland), 21 (2021), 3781
 • Kalinowska D., Grabowska-Jadach I., Liwińska M., Drozd M., Pietrzak M., Dybko A., Brzózka Z., Studies on effectiveness of PTT on 3D tumor model under microfluidic conditions using aptamer-modified nanoshells, Biosensors and Bioelectronics, 126 (2019) 214-221
 • Kalinowska D., Drozd M., Grabowska-Jadach I., Pietrzak M., Dybko A., Malinowska, E., Brzózka Z., The influence of selected ω-mercaptocarboxylate ligands on physicochemical properties and biological activity of Cd-free, zinc‑copper‑indium sulfide colloidal nanocrystals, Materials Science and Engineering C, 97 (2019) 583-592
 • Kalinowska D., Drozd M., Grabowska-Jadach I., Pietrzak M., Synthesis, characterization and application of plasmonic hollow gold nanoshells in a photothermal therapy—New particles for theranostics, Biomedicine and Pharmacotherapy, 111 (2019) 1147-1155
 • Drozd M., Pietrzak M., Malinowska E., SPRi-based biosensing platforms for detection of specific DNA sequences using thiolate and dithiocarbamate assemblies, Frontiers in Chemistry, 6 (2018) article no 173
 • Drozd M., Pietrzak M., Pytlos J., Malinowska E., Revisiting catechol derivatives as robust chromogenic hydrogen donors working in alkaline media for peroxidase mimetics, Analytica Chimica Acta, 948 (2016) 80-89
 • Drozd M., Pietrzak M., Parzuchowski P.G., Malinowska E., Pitfalls and capabilities of various hydrogen donors in evaluation of peroxidase-like activity of gold nanoparticles, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408 (2016) 8505-8513
 • Drozd M., Pietrzak M., Kalinowska D., Grabowska-Jadach I., Malinowska, E., Glucose dithiocarbamate derivatives as capping ligands of water-soluble CdSeS/ZnS quantum dots, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 509 (2016) 656-665
 • Drozd M., Pietrzak M., Parzuchowski P., Mazurkiewicz-Pawlicka M., Malinowska E., Peroxidase-like activity of gold nanoparticles stabilized by hyperbranched polyglycidol derivatives over a wide pH range, Nanotechnology, 26 (2015) 495101
 • Drozd M., Pietrzak M., Malinowska E., Studies on voltammetric determination of cadmium in samples containing native and digested proteins, Analytica Chimica Acta, 819 (2014) 65-70
Skip to content