dr inż. Maciej Trzaskowski

Adiunkt badawczy / Kierownik działu

Biografia

W 2012 r. ukończył studia na specjalności Mikrobioanalityka na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (indywidualny tok studiów). Następnie był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. W październiku 2018 r. obronił 
pracę doktorską pt. „Układy mikroprzepływowe wykorzystujące zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego w systemach detekcji biologicznej”. W Cezamacie pracuje od 2017 r, od 2019 r. zatrudniony na stanowisku Adiunkt badawczy. Od 2020 r. kierownik Działu BioNanoTechnologii.

Współautor 15 artykułów w czasopismach naukowych, 3 rozdziałów w monografiach oraz jednego patentu. Uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych.

W pracy naukowej zajmuje się systemami diagnostyki medycznej, szczególnie w detekcji patogenów. Pozostałe zainteresowania badawcze to synteza i modyfikacja biomateriałów z wykorzystaniem grafenu i jego pochodnych oraz mikroskopia elektronowa.

Obszary badań

Systemy detekcji patogenów i diagnostyki chorób, Powierzchniowy rezonans plazmonowy, Skaningowa mikroskopia elektronowa.

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • J. Sikorski, N. Obarski, M. Trzaskowski, M. Matczuk, Simple Ultraviolet-Visible Spectroscopy-Based Assay for Fast Evaluation of Magnetic Nanoparticle Selectivity Changes After Doping, Applied Spectroscopy, 2021, https://doi.org/10.1177/00037028211028669.
 • A. Zuchowska, B. Dabrowski, E. Jastrzebska, M. Mazurkiewicz-Pawlicka, A. Malolepszy, L. Stobinski, M. Trzaskowski, Z. Brzozka, Cytotoxic properties of graphene derivatives depending on origin and type of cell line, Journal of Materials Research, 35, 18, 2385-2395, 2020.
 • P. A. Trzaskowska, A. Poniatowska, M. Trzaskowski, J. Latocha, P. Ozga, R. Major, T. Ciach, Lecithin suspensions for electrophoretic deposition on stainless steel coatings, Materials Science and Engineering C, v93, 2018, 134-144.
 • M. Trzaskowski, A. Napiórkowska, E. Augustynowicz-Kopeć, T. Ciach, Detection of tuberculosis in patients with the use of portable SPR device, Sensors and Actuators B: Chemical, 260, 2018, 786-792.
 • M. Trzaskowski, L. Mizak, R. Gryko, T. Ciach: SPR system for on-site detection of biological warfare, Current Analytical Chemistry, 13(2), 2017, 144-149.
 • B. Butruk, M. Trzaskowski, T. Ciach: Fabrication of biocompatible hydrogel coatings for implantable medical devices using Fenton-type reaction, Materials Science and Engineering C: Materials for Biological Applications, 32 (6), 2012, 1601-1609.

Rozdziały w monografiach:

 • M. Trzaskowski: Surface plasmon resonance in detection of biological threats, European Young Engineers Conference Monograph, str. 171-179, wyd. Wydział Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015. ISBN 978-83-936575-0-6
 • M. Trzaskowski, B. Butruk, T. Ciach: The Use of Cell Outer Membrane Mimetic Surfaces in order to Obtain Clot Resistant Coatings, Biological and Biomimetic Adhesives: Challenges and Opportunities, 164-173, wyd. Royal Society of Chemistry, Cambridge 2013. ISBN 978-1-84973-669-5
 • M. Trzaskowski: Zastosowanie fosfolipidów w inżynierii biomedycznej, Nowe Trendy 
w Naukach Inżynieryjnych, 137-142, Kraków 2012. ISBN 978-83-63058-16-6

Patenty

 • M. Trzaskowski, T. Ciach, Sposób detekcji bakterii gruźlicy, nr zgłoszenia P-423175, data zgłoszenia: 16.10.2017, data publikacji: 23.04.2019. Zgłoszenie na rzecz Politechniki Warszawskiej.

Osiągnięcia

 • Od 2020 – Kierownictwo w projekcie IDUB Against COVID-19: Szybka diagnostyka COVID-19 przy użyciu sensorów powierzchniowego rezonansu plazmonowego – projekt finansowany w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Politechniki Warszawskiej
 • Od 2018 – Kierownictwo w projekcie Preludium: Badanie procesu przyłączania sacharydów do komórkowych receptorów glukozy z uwzględnieniem zjawisk związanych z transportem masy – projekt finansowany przez NCN.
 • 2016 – Badania nad detekcją prątków gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) w układzie mikroprzepływowym wykorzystującym zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego – główny wykonawca grantu wewnętrznego PW.
 • 23.03.2016 – Nagroda dla posteru na konferencji Europtrode XIII, Graz, Austria
 • 10.2012 – 09.2014 – Dwuletnie stypendium naukowe w konkursie na stypendia dla najlepszych doktorantów Politechniki Warszawskiej, Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
 • 10.2012 – 07.2013 oraz 10.2016 – 07.2017 – Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Skip to content