dr inż. Krzysztof Różanowski

Adiunkt badawczy

Biografia

Doktor nauk technicznych, inżynier z wykształceniem elektronicznym, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Ekspert w zakresie opracowywania i wdrażania nowoczesnych technologii, systemów komputerowych, a także analityki; projektant informatycznych systemów pomiarowych, audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001, certyfikowany kierownik projektów (Prince2, AgilePM, IMPA). Autor kierownik i wykonawca blisko 40 projektów badawczo-rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii medycznych, pomiaru sygnałów i parametrów psychofizjologicznych, profilowania psychologicznego, systemów ewakuacji medycznej, opracowywania medycznych urządzeń diagnostycznych.

Wieloletni pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej na stanowiskach kierownika Pracowni Elektroniki Medycznej, Pracowni Wirówki Przeciążeniowej, Zakładu Bioinżynierii Lotniczej, Kierownika Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego oraz zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Badań.

Aktywny uczestnik konferencji z zakresu technologii i systemów pomiarowych oraz autor i współautor 80 publikacji krajowych i zagranicznych. Współautor 17 zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych oraz 30 wzorów przemysłowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu pracy podległych jednostek w zakresie prawidłowości funkcjonowania zależnych komórek organizacyjnych oraz prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze wysokich technologii. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w zakresie tworzenia konsorcjów do realizacji nowatorskich i zaawansowanych projektów. Nagradzany za opracowania, wdrożenia nowoczesnych rozwiązań na międzynarodowych targach innowacyjności oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opiekun technologii w programach akceleracyjnych Startup Spark w ŁSSE, jak również Ekspert Naukowo – Technologiczny oraz Gospodarczo – Biznesowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Laureat w Programie EIT-Digital VENTURE PROGRAM 2020 za projekt pt. Contactless psychophysiological activity sensor – node IoMT network.

Obszary badań

 • Mobilne systemy pomiarowe typu wearables
 • Bezkontaktowe metody pomiarowe parametrów fizjologicznych
 • Nieinwazyjne metody detekcji zaburzeń w układzie nerwowym i wzrokowym na podstawie wideo analizy zachowań źrenicznych
 • Modelowanie dynamiki odruchów źrenicznych za pomocą modeli reologicznych
 • Ocena poziomu zmęczenia człowieka za pomocą nieinwazyjnych, optycznych metod pomiarowych
 • Projektowanie i opracowywanie platform cyfrowych IoMT

Wybrane publikacje

 • K. Różanowski, M. Bernat, A. Kamińska, Estimation of operators’ fatigue using optical methods for determination of pupil activity, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 28 (2), 263–281, 2015
 • K. Różanowski, J. Lewandowski, K. Murawski, Multifunctional, Optical Sensor for Analysis of Dynamic Pupillary Light Reflex, Acta Physica Polonica A, 127 (3), 723-729, 2015
 • K. Różanowski, J. Lewandowski, T. Sondej, Mobile device for the measurement of threshold perception frequency of the flickering source of visible light, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 35, 147-156, 2015
 • K. Różanowski, T. Sondej, J. Lewandowski, Pupillometric sleepiness measurements PST with concurrent video optic sensor of pupillary size, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 76, 2015
 • Tadeusz Sondej, Damian Tomaszewski, Krzysztof Rózanowski, Implementation of an algorithm for heart rate measurement in a specialized multi-core processor, 74 – 78, 2015 22nd International Conference Mixed Design of Integrated Circuits & Systems
 • K Różanowski, O Truszczyński, J Lewandowski, M Madeyski, Rheological model of dynamic pupillary reflex in the assessment of the level of autonomic nervous system activation, 187-199, WIT Transactions on Engineering Sciences, 2016.
 • Tadeusz Sondej, Krzysztof Różanowski, Dominik Sondej, Reflectance Method for a Wearable Photoplethysmographic Sensor–Experimental Evaluation, vol. 22 The Polish Journal of Aviation Medicine, 2016
 • Stanisław Tomasz Stopiński, Marcin Lelit, Anna Maria Jusza, Krzysztof Paweł Anders, Tomasz Osuch, Paweł Szczepański, Krzysztof Różanowski, Jarosław Lewandowski, Ryszard Piramidowicz, ASPIC-based interrogator of FBG sensors, Conference SPIE Photonics Europe 2016 (SPIE PE 2016), 2016, 03-04-2016 - 07-04-2016, Brussels, Belgia
 • Andrzej Kaźmierczak, Stanisław Stopiński, Anna Jusza, Krzysztof Anders, Konrad Markowski, Tomasz Osuch, Krzysztof Różanowski, Jarosław Lewandowski, Ryszard Piramidowicz, Development of photonic sensing system for patient condition monitoring during MRI diagnostics, 18th European Conference on Integrated Optics 2016, Warsaw, Poland
 • Krzysztof Mazurek, Nawoja Koprowska, Jan Gajewski, Piotr Zmijewski, Franciszek Skibniewski, Krzysztof Różanowski, Parachuting training improves autonomic control of the heart in novice parachute jumpers, 181 – 189, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2018.

Patenty / inne osiągnięcia

 • P.420183 Sposób pomiaru poziomu aktywacji autonomicznego układu nerwowego
 • P.417379 Sposób pomiaru średnicy źrenicy
 • P.417381 Czujnik elektrycznej aktywności serca
 • W.122251 Układ elektrod w pojemnościowym sensorze rytmu serca
 • Wzory przemysłowe zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM, w kategorii: Aparatura i narzędzia diagnostyczne oraz Panele sterownicze i/lub wyświetlacze do urządzeń medycznych (30)
Skip to content