dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska

Adiunkt badawczy

Biografia

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej kierunku Biotechnologia specjalizacja biotechnologia przemysłowa (2007). W 2016 r uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za rozprawę pt.” P(LLA-CL) based electrospun nanofibrous mats for peripheral nerve tissue engineering”. W trakcie doktoratu odbyła staże naukowe w National University of Singapore w Singapurze, gdzie zajmowała się wytwarzaniem oraz charakteryzacją elektroprzędzonych włóknin do zastosowań w inżynierii tkankowej oraz w National Institute for Environmental Studies w Japonii, gdzie zajmowała się badaniem cytotoksyczności oraz biozgodności elektroprzedzonych włóknin polimerowych. Jest specjalistą w zakresie wytwarzania włóknin polimerowych oraz kompozytowych metodą elektroprzędzenia z roztworu do zastosowań w inżynierii tkankowej i biotechnologii. Współautorka 39 publikacji naukowych, w tym 33 z listy filadelfijskiej (HI = 16) oraz jednego patentu krajowego. Brała udział w szeregu projektów badawczych krajowych i zagranicznych w zakresie wytwarzania rusztowań tkankowych oraz nośników leków do zastosowań w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. Od 2020 r zatrudniona w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT na stanowisku adiunkta badawczego.

Obszary badań

 • Metody wytwarzania trójwymiarowych rusztowań́ polimerowych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej, ze szczególnym naciskiem na struktury na bazie nanowłókien, oraz struktury hybrydowe nanowłóknina (włókna)/hydrożele
 • Charakteryzacja biomateriałów w warunkach in vitro oraz in vivo
 • Metody regeneracji tkanki nerwowej obwodowego układu nerwowego, tkanki ścięgna, tkanki kostnej oraz rogówki
 • Wytwarzanie włóknin/membran do zastosowań biotechnologicznych

Wybrane publikacje

 • M.K. Heljak, E. Kijeńska-Gawrońska, A. Chlanda, M. Łojkowski, J.Jaroszewicz, C.de Maria, G.Vozzi,W.Swieszkowski: High-resolution microscopy assisted mechanical modeling of ultrafine electrospun network. Polymer 230 (2021) 124050
 • T. Dębski, E. Kijeńska-Gawrońska, A. Zołocińska, K. Siennicka, A. Słysz, W. Paskal, P.K. Włodarski, W.Swieszkowski, Z. Pojda:Bioactive Nanofiber-Based Conduits in a Peripheral Nerve Gap Management—An Animal Model Study. International Journal of Molecular Sciences 2021, 22, 5588.
 • K. Jankowska, J. Zdarta, A. Grzywaczyk, O. Degórska, E. Kijeńska-Gawrońska, M.Pinelo, T.Jesionowski: Horseradish peroxidase immobilised onto electrospun fibres and its application in decolourisation of dyes from model sea water. Process Biochemistry 102, 2021: 10–21.
 • J. Zdarta, K. Jankowska, K.Bachosz, E.Kijeńska-Gawrońska, A. Zgoła-Grześkowiak, E.Kaczorek, T. Jesionowski: A promising laccase immobilization using electrospun materials for biocatalytic degradation of tetracycline: Effect of process conditions and catalytic pathways. Catalysis Today 348, 2020: 127-136
 • M. Bil, E. Kijeńska-Gawrońska, E. Głodkowska-Mrówka, A. Manda-Handzlik, P. Mrówka: Design and in vitro evaluation of electrospun shape memory polyurethanes for self-fitting tissue engineering grafts and drug delivery systems. Materials Science and Engineering C 110, 2020: 110675.
 • A. Chlanda, E. Kijeńska-Gawrońska, J. Zdunek, W. Swieszkowski: Internal nanocrystalline structure and stiffness alterations of electrospun polycaprolactone-based mats after six months of in vitro degradation. An atomic force microscopy assay. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 101, 2020: 103437
 • E. Kijeńska-Gawrońska, T. Bolek, M. Bil, W. Swieszkowski: Alignment and bioactive molecule enrichment of bio-composite scaffolds towards peripheral nerve tissue engineering. Journal of Materials Chemistry B, 7 (29), 2019: 4509-4519.
 • A. Kamińska, T. Szymborski, E. Witkowska, E. Kijeńska-Gawrońska, W. Świeszkowski, K., Niciński, J. Trzcińska- Danielewicz, A. Girstun: Detection of circulating tumor cells using membrane-based sers platform: A new diagnostic approach for ‘liquid biopsy’. Nanomaterials, 9 (3), 2019: 366
 • C. Rinoldi, E. Kijeńska, A. Chlanda, E. Choinska, N. Khenoussi, A. Tamayol, A. Khademhosseini, W. Swieszkowski: Nanobead-on-string composites for tendon tissue engineering. Journal of Materials Chemistry B 6 (19), 2018: 3116-3127.
 • E. Kijeńska, W. Swieszkowski, Chapter 2 - General requirements of electrospun materials for tissue engineering: Setups and strategy for successful electrospinning in laboratory and industry, Editor(s): Tamer Uyar, Erich Kny, Electrospun Materials for Tissue Engineering and Biomedical Applications,Woodhead Publishing, 2017: 43-56, ISBN 9780081010228.

Patenty / inne osiągnięcia:

 • PATENT PL224588-B1 , Elżbieta Jastrzębska, Zbigniew Brzózka, Artur Dybko, Wojciech Święszkowski, Krzysztof Jan Kurzydłowski, Ewa Anna Kijeńska, Michał Chudy, Ewelina Tomecka: Mikroukład do trójwymiarowej hodowli komórkowej.
Skip to content