dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek

Adiunkt badawczy

Biografia

Specjalistka od produkcji białek rekombinowanych w prokariotycznych systemach ekspresyjnych. W 2003 roku ukończyła studia biotechnologiczne na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień magistra inżyniera o specjalności biotechnologia przemysłowa. W 2017 roku obroniła dysertację doktorską w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie w dziedzinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Od 2003 r. pracownik Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, a od 2020 pracownik CEZAMAT Politechnik Warszawskiej na stanowisku adiunkta. Współautor 4 patentów międzynarodowych oraz 10 publikacji i o zasięgu międzynarodowym i ponad 30 doniesień na międzynarodowych konferencjach naukowych. Posiada 30 zgłoszeń do Banku Genów. Kierownik i wykonawca licznych projektów badawczych dotyczących uzyskiwania nowych form białek aktywnych biologicznie, konstrukcji wektorów ekspresyjnych, izolacji i oczyszczania rekombinowanych białek oraz hodowli białek w bioreaktorach na skalę laboratoryjną oraz ćwierć-techniczną (konotoksyny, ludzki czynnik krzepnięcia krwi, interferony, ludzki hormon wzrostu).

Założycielka i prezes start up’u biotechnologicznego Science4Beauty Ltd, który uzyskał dofinansowanie 4,1 mln PLN z Funduszy Europejskich w konkursie POIR Szybka Ścieżka 3_2020.

Publikacje

 • Wojtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak A., et al., ,,Expression of yeast deubiquitination enzyme UBP1 analogues in E. coli”. Microbial Cell Factories, 2005, 4-17, 2005.
 • Mazurkiewicz A., Matuszewska A., Molenda J., ,,Mechanizm powstawania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w mineralnych olejach silnikowych”. Problemy eksploatacji 46, 167 –178, 2002.
 • Wojtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak A. ,,Using of recombinant deubiquitinating enzyme (UBP1) analogues for processing of fusion proteins obtained in Escherichia coli”, Acta Bioch. Polonica 52, 2005.
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak A., ,,Toksyna botulinowa – wonderful poison”. Biotechnologia, 2(85), 2009.
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., ,,Synthetic construction of FVIII gene and expression in CHO-dhfr cells”, Febs Journal 278, 117-118, 2011.
 • Wojtowicz-Krawiec A., Mazurkiewicz-Pisarek A., et al., ,,The RepRS, RepRS2 and RepMSS proteins in the specyfic DNA binding activity” Febs Journal 278, 133, 2011.
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., et al., ,,Cloning, expression in CHO-dhfr cells and purification of the 6-histag blood coagulation factor”, New Biotechnology (29), 116, 2012. doi:10.1016/j.nbt.2012.08.323
 • Wójtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Płucienniczak G., et al., ,,Use of Ubp1 protease analog to produce recombinant human growth hormone in Escherichia coli”. Microbial Cell Factories, 2014. doi: 10.1186/s12934-014-0113-4.
 • Mazurkiewicz-Pisarek A., Ciach T., Płucienniczak G., Płucienniczak A., ,,The factor VIII protein and its function”, Acta Bioch. Polonica 63(1), 11-16, 2016. doi:10.18388/abp.2015_1056.
 • Wawrzyniak P., Sobolewska- Ruta A., Lukasiewicz N., Kabaj P., Kierył P., Baran P., Bierczyńska-Krzysik A., Maurkiewicz-Pisarek A., Plucienniczak A. and Bartosik D, ,,Molecular dissection of the replication system of plasmid pIGRK encoding two in-frame Rep proteins with antagonistis functions”, BMC Microbiology, 2019, doi:10.1186/s12866-019-1595-3 .

Patenty

 1. Wójtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Chojnacka L., Płucienniczak A. UBP1 protease mutant, and its coding sequence, their applications and heterogonous protein expression system. US 8158382 B2, 17.04.2012.
 2. Wójtowicz A., Mazurkiewicz-Pisarek A., Chojnacka L., Płucienniczak A. UBP1 protease mutant, and its coding sequence, their applications and heterogonous protein expression system. EP1841862B1, 06.03.2013.
 3. Płucienniczak A., Płucienniczak G., Mazurkiewicz-Pisarek A., et al. “Method for production of recombinant growth hormone in form of hybrid protein”. US7892787 B1, 02.2011.
 4. Płucienniczak A., Płucienniczak G., Mazurkiewicz-Pisarek A., et al. “Method for production of recombinant growth hormone in form of hybrid protein”. EP1706494B1; 04.07.2012.
Skip to content