Kierownictwo CEZAMAT

 

MARIUSZ WIELEC

Dyrektor


22 182 12 17

prof. dr hab. inż.

ELŻBIETA MALINOWSKA

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju


22 182 11 45

prof. dr hab. inż.

ROMUALD BECK

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych


22 182 12 17

Pełnomocnicy

Pełnomocnik kwestora

Joanna Ryczkowska

joanna.ryczkowska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 77

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

Agnieszka Kurowska

agnieszka.kurowska@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 156

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

Marchut Marek

marek.marchut@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 170

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Matczak Michał

michal.matczak@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 385

Dział Innowacji i Rozwoju

Agnieszka Ścisłowska

Kierownik działu

agnieszka.scislowska@pw.edu.pl

Ewa Kurowska

Główny specjalista ds. rozliczeń

ewa.kurowska@pw.edu.pl

mgr Michał Bonin

Główny specjalista ds. projektów

michal.bonin@pw.edu.pl

mgr Krzysztof Mieszkowski

Starszy specjalista ds. projektów

krzysztof.mieszkowski@pw.edu.pl

Ewa Szymańska

Specjalista ds. Projektów

ewa.szymanska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Wilbik

Specjalista ds. Projektów

katarzyna.wilbik@pw.edu.pl

Dział Organizacyjny

Dział Organizacyjny zapewnia obsługę administracyjną Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).

Kierownik działu

mgr Joanna Otawska
Kierownik Działu Organizacyjnego

joanna.otawska@pw.edu.pl

tel. 22 182 11 73

Sekcja Zamówień Publicznych

Agnieszka Kurowska
pełnomocnik ds. zamówień publicznych

agnieszka.kurowska@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 156

Sekcja Utrzymania Czystości

Krystyna Zielińska
koordynator sekcji

krystyna.zielinska@pw.edu.pl

tel. 22 182 13 84

Sekcja Ochrony Mienia

Centrum dowodzenia i monitoringu BMS

tel. 22 182 12 00

Sekcja IT

Tomasz Szczesny
koordynator sekcji

tomasz.szczesny@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 193

Sekcja Promocji i Marketingu

Katerina Szulecka
koordynator sekcji

katerina.szulecka@pw.edu.pl

tel. 500 314 809

Dział Techniczny

Dział Techniczny zapewnia zabezpieczenie ciągłości poprawnej pracy infrastruktury technicznej, prowadzenie prac konserwacyjnych oraz nadzór nad pracami serwisowymi.

Bajan Sławomir

Kierownik Działu Technicznego

slawomir.bajan@pw.edu.pl

Andrych Grzegorz

Główny specjalista ds. wentylacji i klimatyzacji

grzegorz.andrych@pw.edu.pl

Bolesta Jan

Specjalista ds. energetycznych

jan.bolesta@pw.edu.pl

Domański Marcin

Główny specjalista ds. technicznych

marcin.domanski@pw.edu.pl

Dziedzic Grzegorz

Główny specjalista ds. technicznych

grzegorz.dziedzic@pw.edu.pl

Janiec Arkadiusz

Główny specjalista ds. automatyki

arkadiusz.janiec@pw.edu.pl

Jędrzejewski Paweł

Technik

marcin.domanski@pw.edu.pl

Marchut Marek

Główny specjalista ds. administracji i eksploatacji budynków
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych

marek.marchut@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 170

Matczak Michał

Specjalista ds. BHP i ppoż.
Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

michal.matczak@pw.edu.pl

tel. 22 18 21 385

Szulborski Mariusz

Specjalista ds. instalacji sanitarnych i wentylacji

mariusz.szulborski@pw.edu.pl

Dział BioNanoTechnologii

Dział BioNanoTechnologii stanowi interdyscyplinarny zespół naukowców, specjalistów z dziedzin: biotechnologii, chemii, mechatroniki, inżynierii chemicznej, inżynierii biomedycznej i inżynierii materiałowej. Zobacz informacje o dziale

dr inż.

Maciej Trzaskowski

Adiunkt badawczy

Kierownik działu


22 182 11 41

zobacz profil

dr hab. prof. PW

Monika Staniszewska

Profesor uczelni


606 438 241

zobacz profil

dr inż.

Monika Bil

Adiunkt badawczy


22 182 11 94

zobacz profil

dr inż.

Marcin Drozd

Referent ds. technologii


604 860 566

22 182 10 74

zobacz profil

dr inż.

Ewa Kijeńska-Gawrońska

Adiunkt badawczy


22 182 11 42

zobacz profil

dr inż.

Jakub Krzemiński

Adiunkt badawczy


664 196 737

zobacz profil

dr inż.

Anna Mazurkiewicz-Pisarek

Adiunkt badawczy


501 411 043

zobacz profil

dr inż.

Krzysztof Różanowski

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr inż.

Katarzyna Tokarska

Adiunkt badawczy


22 182 11 84

zobacz profil

dr inż.

Paulina Trzaskowska

Adiunkt badawczy


22 182 11 42

zobacz profil

dr

Michał Łaźniewski

Adiunkt


513 774 621

zobacz profil

dr inż.

Kamil Żukowski

Adiunkt badawczy


22 182 11 44

zobacz profil

dr

Karolina Jodkowska

Adiunkt badawczy


zobacz profil

dr

Teresa Szczepińska

adiunkt badawczy


zobacz profil

dr

Jakub Waldemar Trzciński

Adiunkt badawczy


22 182 11 94

zobacz profil

dr inż.

Magdalena Flont

Asystent


728 805 836

22 184 11 94

zobacz profil

mgr inż.

Polina Ivanova

Asystent


784 946 918

zobacz profil

Dział Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS)

SEMINSYS prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w szeroko rozumianych obszarach elektroniki, fotoniki, sensorów i mikrosystemów MEMS/MOEMS, technologii terahercowej, energy harvesting oraz sieci rozproszonych IoT i IoE. Zobacz informacje o dziale

dr inż.

Piotr Wiśniewski

Kierownik działu

adiunkt badawczy


22 182 11 89

zobacz profil

dr inż.

Maciej Haras

adiunkt badawczy


22 182 13 82

zobacz profil

dr inż.

Marcin Juchniewicz

adiunkt badawczy


22 182 11 51

zobacz profil

mgr inż.

Maciej Filipiak

asystent badawczy


22 182 11 59

zobacz profil

mgr inż.

Marcin Lelit


22 182 11 68

zobacz profil

mgr inż.

Bartosz Michalak

asystent badawczy


22 182 11 71

zobacz profil

mgr inż.

Marcin Myśliwiec

asystent badawczy


22 182 11 72

zobacz profil

mgr inż.

Krystian Pavłov

asystent badawczy


22 182 11 74

zobacz profil

mgr inż.

Mateusz Słowikowski

asystent badawczy


22 182 11 79

zobacz profil

mgr inż.

Bartłomiej Stonio

asystent badawczy


22 182 11 80

zobacz profil
Skip to content