Kierownictwo CEZAMAT

 

MARIUSZ WIELEC

Dyrektor


22 182 12 17

prof. dr hab. inż.

ELŻBIETA MALINOWSKA

Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju


22 182 11 45

prof. dr hab. inż.

ROMUALD BECK

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych


22 182 12 17

Dział Innowacji i Rozwoju

mgr Ewa Dumania

Kierownik Działu

tel. 22 182 13 74

tel. kom. +48 695 657 135

ewa.dumania@pw.edu.pl

mgr Ewa Kurowska

Główny specjalista ds. rozliczeń

tel. 22 182 11 82

e.kurowska@cezamat.eu

mgr Michał Bonin

Główny specjalista ds. projektów

tel. 22 182 11 62

m.bonin@cezamat.eu

mgr Krzysztof Mieszkowski

Starszy specjalista ds. projektów

tel. 22 182 13 78

k.mieszkowski@cezamat.eu

Dział Organizacyjny

Dział Organizacyjny zapewnia obsługę administracyjną Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Sekcja Zamówień Publicznych

zakres zadań Sekcji Zamówień Publicznych to realizacja procedur udzielania zamówień publicznych, zgodnie z aktami wewnętrznymi oraz innymi obowiązującymi aktami prawa.

Sekcja Techniczna

zakres zadań Sekcji Technicznej to zabezpieczenie ciągłości poprawnej pracy infrastruktury technicznej, prowadzenie prac konserwacyjnych oraz nadzór nad pracami serwisowymi.

Sekcja Utrzymania Obiektu

zakres zadań Sekcji Utrzymania Obiektu to dbanie o czystości obiektu oraz obsługa spotkań.

Sekcja Ochrony

zakres zadań Sekcji Ochrony to zabezpieczenie i ochrona mienia jednostki oraz monitoring obiektu.

Sekcja IT

zakres zadań Sekcji IT to bezpieczeństwo systemów IT - ochrona poufnych danych, bieżące aktualizowanie oprogramowania oraz zapewnienie bezawaryjności i stabilności infrastruktury IT i jej działania.

Kontakt dla mediów

Skip to content