Infrastruktura Sensory

Badania sensorów i biosensorów

 

Laboratorium CEZAMAT jest wyposażone w  szereg urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań parametrów pracy (bio)sensorów elektrochemicznych i optycznych. Za pomocą posiadanego sprzętu jesteśmy w stanie określić selektywność, czułość, zakres odpowiedzi liniowej, czas odpowiedzi, granice wykrywalności i oznaczalności oraz przeprowadzać analizy próbek korzystając z opracowanych (bio)sensorów w układach stacjonarnych i przepływowych. Nasz sprzęt to m.in.:

  • Czytnik wielodetekcyjny mikropłytek dołkowych SpectraMax iD3
  • Spektrofotometr płytkowo-kuwetowy MULTISKAN GO
  • Jednokanałowa stacja do pomiarów elektrochemicznych CH Instruments 650E
  • Ośmiokanałowa stacja do pomiarów elektrochemicznych CH Instruments 1030C
  • Pompy strzykawkowe i perystaltyczne
  • Urządzenia pomocnicze (pH-metry, wirówki, cieplarki, chłodziarki, łaźnie wodne, mieszadła, termowytrząsarki…)