Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia swojego problemu do CEZAMAT DIH można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit a RODO przez Politechnikę Warszawską na potrzeby realizacji zgłoszenia.

- Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy