News

przetargi zamówienia publiczne 8 sierpnia 2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 4.09.2017 r. na pytania wykonawców: zobacz modyfikacja SIWZ z dnia 4.09.02017 r.: zobacz wzór umowy – po modyfikacji SIWZ: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1-3, 6: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 4-5 postępowania: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 4 sierpnia 2017 Zakup i dostawa środków i materiałów utrzymania czystości dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa środków i materiałów utrzymania czystości dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 2 sierpnia 2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 20 lipca 2017 Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 30 czerwca 2017 Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Laboratorium Centralnego CEZAMAT zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz unieważnienie postępowania: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 30 czerwca 2017 Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa sukcesywna gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 7.07.2017 r. na pytanie wykonawcy: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 14 czerwca 2017 Zakup i dostawa pakietów aplikacji biurowych

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa pakietów aplikacji biurowych zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

postępowania zamówienia publiczne 8 czerwca 2017 Zakup i dostawa licencji systemu operacyjnego

Nazwa postępowania: Zakup i dostawa licencji systemu operacyjnego zapytanie ofertowe: zobacz formularz oferty: zobacz informacja o wyborze Wykonawcy: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 28 kwietnia 2017 Zakup i sukcesywna dostawa rezystów do litografii wraz z odczynnikami

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa rezystów do litografii wraz z odczynnikami ogłoszenie o zamówieniu: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zobacz

przetargi zamówienia publiczne 25 kwietnia 2017 Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Nazwa postępowania: Zakup i sukcesywna dostawa odczynników chemicznych ogłoszenie o zamówieniu: zobacz odpowiedzi z dnia 5.05.2017 r. na pytania wykonawców: zobacz modyfikacja SIWZ z dnia 5.05.2017 r.: zobacz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji SIWZ: zobacz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: zobacz informacja z otwarcia ofert: zobacz zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 3, 4, 8-9 postępowania: zobacz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty …

Skip to content