Personalizowane implanty do rekonstrukcji żuchwy


Ukazał się nowy artykuł naukowy naszych pracowników: dr inż. Pauliny Trzaskowskiej i prof. dr hab. inż. Tomasza Ciacha pt. „Patient specific implants for jawbone reconstruction after tumor resection” opublikowany w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (IF=3,973). Publikacja powstała w ramach projektu M-Era.Net2 pt. “Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza” prowadzonego na Politechnice Warszawskiej.czytaj dalej…

Obiecujące biozgodne pokrycia na stali otrzymywane metodą elektrodepozycji


Nasi pracownicy: dr inż. Paulina Trzaskowska, dr inż. Katarzyna Tokarska, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska i prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions” w czasopiśmie Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF=3,131).

Artykuł dotyczy otrzymywania powłok na powierzchni stali, które mają za zadanie poprawić jej właściwości w kontakcie z krwią i tkankami. Opracowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy właściwości urządzeń zawierających elementy stalowe, mających długotrwały kontakt z organizmem człowieka, takich jak stenty, implanty kostne i zębowe i tym podobne.czytaj dalej…

Więcej mocy z termoelektryki – praca impulsowa


Elitarne czasopismo Nano Energy (IF: 15.46; 200pkt. MNiSW) publikuje wyniki naszych pracowników dr inż. Macieja Harasa oraz prof. dr hab. inż. Tomasza Skotnickiego w artykule:  „Praca impulsowa – nowy wzmacniacz generatora termoelektrycznego 2.7-krotnie zwiększający moc wyjściową – do lepszej odpowiedzi na zapotrzebowanie internetu rzeczy (IoT).”

M. Haras, M. Markiewicz, S. Monfray, and T. Skotnicki, “Pulse mode of operation – A new booster of TEG, improving power up to X2.7 – to better fit IoT requirements”, Nano Energy, p. 104204, Oct. 2019, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104204.

czytaj dalej…

Współpraca nauka-przemysł w praktyce!


Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z Grupą ENERIS Polbatt, jedną z 17 spółek uczestniczących w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z przesłaną 9 grudnia 2019r. notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej, osiem państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO na wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

czytaj dalej…

ZAPRASZAMY NA 10. FORUM ROZWOJU MAZOWSZA


Mija 10 lat od kiedy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. W tym roku spotykamy się 16 i 17 października, w wyjątkowej przestrzeni Centrum Konferencyjnego MsMermaid, przy ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie.
czytaj dalej…

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy