Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych


Nowa metoda otrzymywania najbardziej zaawansowanych technologicznie komponentów baterii do pojazdów elektrycznych, które pozwalają magazynować więcej energii i zwiększyć zasięg samochodów elektrycznych

Nasi pracownicy: mgr inż. Tomasz Trzeciak i prof. dr hab. inż. Marek Marcinek opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Different strategies of introduction of lithium ions into nickel-manganese-cobalt carbonate resulting in LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2 (NMC622) cathode material for Li-ion batteries” w czasopiśmie Solid State Ionics (IF=2,886).

czytaj dalej…

Rozwój europejskiego przemysłu bateryjnego nabiera tempa


9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podpisały porozumienie o współpracy z ENERIS PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. 

czytaj dalej…

Zespół z PW zaangażowany w diagnostykę koronawirusa


Pracownicy CEZAMAT-u i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej postanowili pomóc specjalistom z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w walce z epidemią. Od początku maja pięć osób z naszej Uczelni pracuje w laboratorium diagnostycznym zajmującym się wykonywaniem testów na SARS-CoV2.
Zespół tworzą biotechnolodzy mający doświadczenie w pracy z mikroorganizmami, znający techniki wykorzystywane w diagnostyce koronawirusa (jak PCR, qRT-PCR, izolacja RNA i DNA) oraz specyfikę pracy w sterylnych warunkach. W grupie jest także mikrobiolog z uprawnieniami do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Nasi pracownicy pomagają pro bono. Ich dyżury w niczym się jednak nie różnią od tych pełnionych przez etatowych pracowników NIZP-PZH.
Zgodę na takie wsparcie ze strony specjalistów z PW wyrazili prof. Jan Szmidt, nasz Rektor oraz dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor NIZP-PZH.

Personalizowane implanty do rekonstrukcji żuchwy


Ukazał się nowy artykuł naukowy naszych pracowników: dr inż. Pauliny Trzaskowskiej i prof. dr hab. inż. Tomasza Ciacha pt. „Patient specific implants for jawbone reconstruction after tumor resection” opublikowany w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (IF=3,973). Publikacja powstała w ramach projektu M-Era.Net2 pt. “Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza” prowadzonego na Politechnice Warszawskiej.czytaj dalej…

Obiecujące biozgodne pokrycia na stali otrzymywane metodą elektrodepozycji


Nasi pracownicy: dr inż. Paulina Trzaskowska, dr inż. Katarzyna Tokarska, prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska i prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach opublikowali wyniki swoich prac w artykule pt. „Promising electrodeposited biocompatible coatings for steel obtained from polymerized microemulsions” w czasopiśmie Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF=3,131).

Artykuł dotyczy otrzymywania powłok na powierzchni stali, które mają za zadanie poprawić jej właściwości w kontakcie z krwią i tkankami. Opracowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy właściwości urządzeń zawierających elementy stalowe, mających długotrwały kontakt z organizmem człowieka, takich jak stenty, implanty kostne i zębowe i tym podobne.czytaj dalej…

odwiedź nas w mediach społecznościowych

konsorcjanci CEZAMATU

nasi partnerzy