CEZAMAT – podsumowanie trzeciego kwartału budowy

Minął trzeci kwartał budowy jednego z najnowocześniejszych ośrodków badawczych w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów w Europie Laboratorium Centralnego CEZAMAT. W ostatnich miesiącach zakończono konstrukcje żelbetowe budynku administracyjnego i technicznego oraz parkingu naziemnego. Dzięki intensywnemu prowadzeniu prac przy ul. Poleczki 19, harmonogram realizowany jest z nieznacznym wyprzedzeniem. Umożliwiło to przygotowanie placu budowy na nadejście sezonu zimowego oraz rozpoczęcie robót wewnętrznych.

W wyniku realizacji dotychczasowych działań, do połowy listopada powstały konstrukcje żelbetowe kolejnych elementów (stropów, słupów, ścian) dla poszczególnych obiektów. Zakończono roboty dekarskie w stopniu umożliwiającym odprowadzenie wód opadowych i izolacji termicznej dachu oraz murarskie (poza zamykaniem szachtów i obmurowywaniem otworów pod instalacje wentylacji, klapy p.poż. itd.). W trzecim kwartale rozpoczęto montaż instalacji odgromowej na budynku technologicznym i administracyjnym, sieci zewnętrznej i przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wody lodowej oraz przyłącza sieci cieplnej. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego prace budowlane we wszystkich trzech obiektach zostały zrealizowane z nieznacznym wyprzedzeniem harmonogramu co umożliwiło zamkniecie budynków ścianami zewnętrznymi i przy zastosowaniu tymczasowego ogrzewania prowadzenie prac budowlano – instalacyjnych wewnątrz budynków.

W najbliższym kwartale tj. do końca lutego 2015 planowane jest zakończenie elewacji na budynku technologicznym i administracyjnym (bez ostatniej warstwy wykończeniowej w postaci siatki cięto-ciągnionej Budynku Technologicznego i Parkingu Naziemnego), zakończenie robót posadzkarskich (szlichty) i tynkarskich, zakończenie i uruchomienie węzła cieplnego oraz rozpoczęcie robót związanych z realizacją pomieszczeń typu clean-room. Kontynuowane będą prace związane z montażem wind osobowych, montażem instalacji wentylacji, instalacji sanitarnych oraz instalacji technologicznych.

Laboratorium Centralne Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT powstaje na terenie należącym do Politechniki Warszawskiej. Działka zlokalizowana jest przy ulicy Poleczki 19, między ulicami Tango i Poloneza. Projekt architektoniczno-budowlany CEZAMAT-u obejmuje trzy budynki: budynek technologiczny (w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. clean room'y), budynek administracyjny (połączony z budynkiem technologicznym kładką naziemną) oraz otwarty parking naziemny, a także infrastrukturę techniczną, wjazdy i ogrodzenie terenu. Generalnym Wykonawcą obiektu wraz z dostawą elementów wyposażenia jest firma IDS-BUD S.A.

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to kluczowa dla Polski inwestycja w obszarze wysokich technologii. Finansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy. Wraz z otwarciem Laboratorium Centralnego CEZAMAT, naukowcy i przedsiębiorcy otrzymają dostęp do aparatury badawczej niedostępnej dotąd w naszym kraju. Posiadanie nowoczesnego zespołu laboratoriów, w których kadra światowej klasy specjalistów (zarówno polskich, jak i zagranicznych) będzie mogła realizować projekty od pomysłu do prototypu jest dużą szansą zarówno dla polskiej nauki, jak i gospodarki – szczególnie dla mniejszych i średnich firm, które będą mogły te technologie wdrażać, produkować i sprzedawać na całym świecie

CEZAMAT informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies. Pliki te używamy do gromadzenia danych statystycznych oraz są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu - więcej o polityce cookies. We would like to kindly inform you that CEZAMAT website uses cookies. We collect this information in order to create statistics that help to improve our website – more about cookies policy. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information