XI SPOTKANIE INTERDYSCYPLINARNE CEZAMAT

8 stycznia 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyło się jedenaste, noworoczne Spotkanie Interdyscyplinarne zorganizowane w ramach projektu CEZAMAT. Tematem wydarzenia były „Różne oblicza grafenu”. Popularny temat oraz obecność ekspertów sprawiły, że frekwencja na spotkaniu była bardzo wysoka.

Podczas spotkania prelekcje wygłosili:
Tlenek grafenu – wielka nadzieja inżynierii materiałowej – wystąpienie dr inż. Ludwiki Lipińskiej, Kierownik Zakładu Technologii Chemicznych w ITME.

W prezentacji przedstawione zostały chemiczne metody otrzymywania tlenku grafenu (GO). Omówiona została również funkcjonalizacja i jej metody: kowalencyjna, niekonwalencyjna czy poprzez polimery. Dr Lipińska wspomniała, że w ITME opracowywane są metody wytwarzania produktów grafenowych w formie zawiesin, proszku, cienkich warstw czy papieru grafenowego. Tym samym dr Lipińska przybliżyła również pojęcie papieru grafenowego. Wyjaśniła, że są to arkusze z dużej liczby płatków grafenu zachodzących na siebie. Znajduje on zastosowanie m.in. w: przewodach elektrycznych, elektrodach w odwracalnych bateriach czy elastycznych urządzeniach magazynujących energię np. superkondensatorach. Zastosowanie grafenu płatkowego i tlenku grafenu wymienione jako prognozy rynkowe przez dr Lipińską to: kompozyty polimerowe, ceramiczne, metaliczne (przemysł lotniczy, wojsko), medycyna (nośniki genów i leków, terapia antynowotworowa), biotechnologia, oczyszczanie wody czy ochrona przed korozją.

Wybrane aplikacje grafenu płatkowego – wystąpienie prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzaty Jakubowskiej z Wydziału Mechatroniki PW.

Prezentacja prof. Jakubowskiej dotyczyła przewodzących past i atramentów opartych na grafenie płatkowym przeznaczonych do różnych technik drukarskich. Według prof. Jakubowskiej pasty grafenowe to nowa jakość w porównaniu do innych, popularnych past polimerowych (np. srebrowych czy niklowych). Ich zalety to m.in. lepsze przewodnictwo, kompatybilność ze wszystkimi technikami drukarskimi oraz to,  że nie trzeba ich spiekać po drukowaniu, co umożliwia drukowanie na foliach i papierze. Równocześnie prof. Jakubowska wymieniła również problemy grafenowych past i atramentów komercyjnych: wysoka rezystancja, brak dopasowania produktów do różnych technik druku, brak wskazania konkretnych aplikacji, np. dla elektrod transparentnych, elektrod do czujników, wysoka cena (np. Vor-ink F 101– 250 $ za 0.5L) oraz to, że są polecane głównie do celów badawczych, a nie produkcyjnych. W ostatniej części swojego wystąpienia prof. Jakubowska wymieniła prace badawcze i aplikacyjne prowadzone przez jej zespół, w tym m.in. dalsze prace nad atramentami do druku strumieniowego i do przemysłowych technik druku (flexografii, rotograwiury), badanie wpływu funkcjonalizacji grafenu płatkowego na właściwości warstw drukowanych, zwłaszcza w wysokich częstotliwościach (THz), sensory i bioczujniki dla elektroniki osobistej (wearable electronics) i tekstroniki, smary redukujące tarcie czy pokrycia przeciwogniowe i rozpraszające ciepło.

Wykorzystanie grafenu w optoelektronice i kompozytach – wystąpienie dra inż. Mariusza Zdrojka, Kierownika Pracowni Nanostruktur z Wydziału Fizyki PW.

W swojej prelekcji dr inż. Mariusz Zdrojek omówił zastosowanie grafenu w optoelektronice, w tym wspomniał o projekcie GRAFtech, dotyczącym ultraszybkiego detektora grafenowego (10 GHz) na zakres średniej i dalekiej podczerwieni. Dr Zdrojek mówił również o wyzwaniu stojącym obecnie przed badaczami grafenu, jakim jest zastosowanie tego materiału w przemyśle samochodowym jako warstwy ochronnej na zaworach silnikowych. Na zakończenie swojego wystąpienia wymienił inne, mniej znane zastosowania grafenu, jak np.: odladzanie, piorunochrony czy pokrycia implantów.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja zakończona rozmowami w kuluarach.

Ideą jest zacieśnienie współpracy między naukowcami prowadzącymi badania z zakresu pokrewnych lub tych samych dyscyplin w różnych ośrodkach
naukowo-badawczych i poszukiwanie nowych pomysłów badawczych z potencjałem wdrożeniowym. Spotkania interdyscyplinarne CEZAMAT mają także na celu:
- przedstawienie projektów, nad którymi prowadzone są badania w różnych ośrodkach naukowych,
- współtworzenie programu badawczego CEZAMAT-u,
- zainteresowanie współpracą przedstawicieli biznesu.

       

 

 

 

CEZAMAT informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies. Pliki te używamy do gromadzenia danych statystycznych oraz są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu - więcej o polityce cookies. We would like to kindly inform you that CEZAMAT website uses cookies. We collect this information in order to create statistics that help to improve our website – more about cookies policy. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information